GW: Felieton: Rado?? dla rowerzysty
Olszty?scy drogowcy dbaj? nie tylko o to, ?eby w mie?cie by?o coraz wi?cej ?cie?ek rowerowych. Rwnie wa?ne jest to, ?eby je?d??cym dostarczy? dodatkowych emocji.
 
GW: Rowerzy?ci apeluj?: Nie chcemy takich bubli
Rowerzy?ci woleliby, aby drogowcy w ogle wstrzymali si? z budowaniem dla nich ?cie?ek, je?li maj? to robi? tak jak teraz. I za przyk?ad podaj? zbyt w?ski nowy trakt przy al. Warszawskiej.
 
GW: P?tle indukcyjne "widz?" wreszcie jedno?lady
Po apelach rowerzystw drogowcy wyregulowali p?tle indukcyjne na skrzy?owaniach. Na razie skorzystaj? jednak na tym tylko motocykli?ci.
 
GW: Rowery i motocykle drugiej kategorii
Rowerzy?ci, ktrzy w Olsztynie maj? problemy z przejechaniem przez skrzy?owanie, chc? walczy? o rwne traktowanie na ulicach. Teraz maj? wyj?tkowo skuteczny argument
 
GW: Cykli?ci maj? g?os w Gazeta Cafe
Masz problem z wysokimi kraw??nikami, b??dnym oznakowaniem ?cie?ek rowerowych lub niebezpiecznymi skrzy?owaniami? Opowiedz nam o tym podczas spotkania w Gazeta Cafe.
 
Gazeta Wyborcza: Cyklista powie urz?dnikom, jak budowa? ?cie?ki
Czas sko?czy? dyskusje i powo?a? spo?ecznego pe?nomocnika prezydenta do spraw rowerowych - uzna?a radna El?bieta Fabisiak. Od miesi?cy walczy?a o to "Gazeta", ale pomys? ugrz?z? w ratuszowych korytarzach
 
Cykli?ci nie maj? ?atwego ?ycia w Olsztynie, ale trudno?ci nie zniech?caj? ich. Dzia?alno?? spo?ecznikw w ostatnich miesi?cach pokazuje, jak wiele mo?na zmieni? w mie?cie dzi?ki uporowi i konsekwencji
 
GW: 150 tys. z? na ??czenie ?cie?ek rowerowych
Drogowcy dostan? 150 tys. z? na wykonanie koncepcji po??czenia rozrzuconych po mie?cie tras rowerowych.
 
GW: Rowerzy?ci z Zachodu nie chc? ju? na Mazury
Ratusz przygotowuje si? do walki, by mi?dzynarodowa ?cie?ka rowerowa przebiega?a przez Olsztyn.
Szkoda, ?e urz?dnicy nie wykorzystali wcze?niej szansy, by postara? si? o inne pieni?dze z Unii Europejskiej na trasy dla rowerzystw w mie?cie
 
Debata "Gazety": Zbudujmy rowerowy Olsztyn
wtorek, 23 września 2008 20:55
Kilka ciekawych pomys?w pad?o w czasie poniedzia?kowej debaty rowerzystw, urz?dnikw i radnych w Gazeta Cafe. Je?li uda?oby si? je zrealizowa?, rowerzystom ?y?oby si? w mie?cie o niebo lepiej
 
Gazeta Wyborcza: Rowerowy bubel na 1 Maja
Brak ?cie?ki rowerowej na niedawno wyremontowanej ulicy 1 Maja wygra? w plebiscycie "Szprycha w oko" kwartalnika "Rowerowy.olsztyn.pl"
 
GW: Jedno?lady dyskryminowane na skrzy?owaniach
Zagadka: co ma zrobi? motocyklista, ktry chce unikn?? kilkuminutowego oczekiwania na zielone ?wiat?o na skrzy?owaniu z p?tlami indukcyjnymi? Musi zsi??? z motoru i przeprowadzi? go po pasach dla pieszych
 
Przez ostatnie miesi?ce powsta? w Olsztynie nieca?y kilometr ?cie?ek rowerowych, w tym ponad 400 metrw to droga, ktra istnia?a od lat, tylko w ko?cu urz?dnicy j? oznakowali. - Zmiany s? jedynie kosmetyczne - ocenia Mirek Arczak, autor rowerowych raportw o Olsztynie
 
GW: "Szprycha w oko", czyli gdzie najgorzej je?dzi si? rowerem
Zach?camy Czytelnikw do udzia?u w konkursie na najgorsze rozwi?zanie rowerowe w mie?cie. Zg?aszajcie nam, co urz?dnicy powinni natychmiast poprawi?
 
<< pierwsza < poprzednia 21 następna > ostatnia >>

Strona 21 z 21